LUR – Levande urban radio

Jenny_medborgarplatsen3

Under ett par veckor i april begav sig en grupp konstnärer, studenter och forskare ut för att kollektivt pröva Stockholms hållbarhet ur ett mänskligt perspektiv. I LUR hörs hur vi i flock intar och samspelar med stadens situationer och härmar och följer varandra likt en skock djur på flykt. Ljudrummen förändras medan vi hoppar, springer, ropar, sjunger, läser, berättar och imiterar djur i olika rytm och tempo. Omgivna av urbana situationer som ingen kan kontrollera, pendlar vi mellan att följsamt anpassa oss, subtilt bryta mot eller oväntat inta olika platser.

Snarare än frågan om huruvida staden är hållbar, hopar sig andra frågor: Håller våra mänskliga kroppar för staden? Vilka röster och rörelser kan äga rum och ta plats? Var kan vi höra och samspela med varandra? Var och hur kan vi uttrycka oss? Håller våra sinnen för den massiva ljudmiljön och stadens snabba tempo? Varför tillåts bil- och spårtrafik ta över ljudrum och rörelseutrymme? Kort sagt vilka sociala uttrycksformer stöds av det offentliga rummet?OBS! Alla eventuella likheter med verkliga röster och platser är avsiktliga

LUR – Levande urban radio – är ett delprojekt inom det konstnärliga forskningsprojektet In situ-aktion, resonans, improvisationer och variationer av det offentliga rummet under ledning av Monica Sand och Ricardo Atienza, Arkitektur- och designcentrum/ F.d Arkitekturmuseet.

Deltagare: Eduardo Abrantes, Ulrika Berge, Niklas Billström, Johanna Byström, Ylva Fred, Sara Franceschi, Nina Hällgren, Ulrika Jansson, Hanna Lantz, My Lindh, Diane Robert, Jenny Simm, Sophia Sundqvist,

Lyssna på LUR

Ladda ner examensarbetet som beskriver arbetet med LUR: Urban ljudterräng, stadens ljud i mötet mellan kropp, aktivitet och plats, av Sophia Sundqvist och Hanna Lantz (2013), Byggd miljö, Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola