Walk in the steps of Rubicon – Gothenburg´s nomadic art scene during the 80s

A Vibrating Research, Memory Collage by Monica Sand

The project Walk in the steps of Rubicon is part of Dance as Critical Heritage: Archives, Access, Action in the Staging the Archives cluster within Critical Heritage Studies (CHS) at the University of Gothenburg, Sweden. Project leader: Astrid von Rosen, Dept of Cultural Studies, Gothenburg university Guest researcher: Marsha Meskimmon, professor in art theory, Loughborough university, UK Monica Sand, artist and researcher, Swedish Centre for Architecture and Design, Stockholm.

The first memory collage draft was presented in the Association of Critical Heritage Studies Second biannual Conference, Canberra, Australia, December 2-4, 2014.

Publication 2014: Dance as Critical Heritage, Archives, Access, Action. Symposium Report I Beginnings, by (ed.)Meskimmon, von Rosen, Sand

Götaplatsens trappor2Rubicon on the stairs in front of the Modern Art Museum, Götaplatsens trappor Nov 22 1986, Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

With the increasing commercialization of the public sphere, research that examines the artistic potential of this space is needed. The aim of our project is to undertake this challenge by investigating the “ephemeral” and excluded art created by three female choreographers in the dance group Rubicon during the 1980s in Gothenburg. Rubicon – “nomads of the city” –used, indeed conquered, the city’s spaces, such that a new audience could engage with dance in an expanded and boundary-breaking art scene. The course of events that enabled Rubicon to flourish, were part of a much larger international change within the art world. Our research group examines the history of Rubicon’s interventions through interdisciplinary practices at the intersection between academic and artistic research. Our research methods are adapted to suit the dynamics of the new ‘inter-artistic’ and open dance. We work with and in the archive, developing critical and interdisciplinary humanities research in relation to process-based dance interpretation, an international and theoretically precise focus on the production of art by women, experimental visual anthropology that reaches the audiences memories, the activation of the space of the city through artistic methods like walking and resonance, and artistic research responses. Common workshops keep the research group’s work together. The result will be a historiography with interactive moments, “a polymorphic archive”, where many voices are present.
The first walkshop in October 28, 29, 2013: Walk in History
The second walkshop in May 22, 23, 2014 Resonance as a Research Method
The third walkshop: Memory, Archives and Rubicon, the City Dancers, in October 23-24, 2014: The video film Memory Collage will soon be launched.

Ett framväxande forskningsprojekt:  Gå i Rubicons fotspår – Göteborgs nomadiska konstscen under 1980-talet I takt med den tilltagande kommersialiseringen av det offentliga rummet behövs forskning som granskar detta rums konstnärliga potential. I en serie walkshops (gå-verkstäder) undersöker vi olika sätt att arbeta tvärvetenskapligt för att skapa och skriva historia om ”efemär” och ofta utesluten konst, skapad för stadsrummet. Det efemära är politiskt och provokativt, det skapar innehållet i hela det pågående mänskliga livet, samtidigt som det uppfattas som svårt eller rentav onödigt att forska om. Vi ser detta som en utmaning som kräver både kollektiva och individuella steg. Syftet med våra walkshops är att utifrån konkreta fallstudier experimentera med tillvägagångssätt i skärningspunkten mellan konstnärlig och akademisk forskning. Vår första fallstudie fokuserar på danskonst skapad av tre kvinnliga koreografer i dansgruppen Rubicon på 1980-talet i Göteborg. Rubicon – som kallade sig för ”stadens nomader” – erövrade framgångsrikt stadsrummet, vilket innebar att ny publik kunde möta dans på en utvidgad och gränsöverskridande konstscen. Skeendet var del i en större internationell förändring inom konstvärlden. De vetenskapliga verktyg vi testar och utvecklar rör sig dynamiskt i flera riktningar. Dels anpassas de till de spår av tvärkonstnärlig och öppen dans som idag finns lagrad i arkiv, samlingar och levande dansares kroppar. Dels tar de sig an staden som ett arkiv där nuets arkitektur och rum kan komma i resonans (re-sonore, återljuda) med historien. Walkshoparna utvecklas och leds av konstnären och forskaren Monica Sand, Arkitektur- och designcentrum, som en del i hennes gästforskning inom styrkeområdet Critical Heritage Studies (CHS), Göteborgs universitet (GU). Före detta dansaren, och konstvetaren Astrid von Rosen är forskningskoordinator för arkivklustret inom CHS. Walkshoparna sker i samverkan med en forskningsinitiering, som von Rosen driver vid Institutionen för kulturvetenskaper (KUV), GU, med finansiering från Carina Ari Memorial Foundation och KUV. Den första walkshopen: Walk in History genomfördes i Göteborg den 28-29 oktober 2013 med ett 30-tal deltagare. Den andra genomfördes den 22-23 maj i Göteborg: Resonance as a Research Method: Exploring public space in dialogue with history and artistic interventions.

Advertisements