Rösträtt/Suffrage 2014 Sept 10

(Scroll down to see the English version)

Välkommen att göra poesipolitik!
Delta i en konstnärlig installation och manifestation
på Medborgarplatsen 10 september kl. 18-19.

Kom och högläs på Medborgarplatsen. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Alla läser samtidigt utspridda på torget. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.

Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter. Genom skönlitteraturen bärs våra röster av historien och historiens röster av våra.

I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politik trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kultur marginaliseras i skola och samhälle, är Rösträtt en påminnelse om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar, initierad av My Lindh, konstnär och Monica Sand, konstnär och forskare vid Arkdes.
Rösträtt uppförs två gånger:
Tisdag den 20 maj kl.18-19 på Sergels torg i veckan innan EU-valet
Onsdag den 10 september på Medborgarplatsen kl. 18-19 dagarna innan riksdagsvalet.

ordbådaFoto/collage: My Lindh

Poesis härrör från ett grekiskt ord, som i sin grundform betyder göra. Ett görande som upphöjer vardagens behov till en offentlig angelägenhet.
Politik: från grekiskans ta’ politika’ statskonst, medborgerlig; processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.

In Sergels torg in May 2014, the week before the EU-election.
Film: Maria Andersson. Editing: My Lindh

Suffrage

Welcome to make poetry politics!
Participate in a human installation and manifestation
Read aloud at Medborgarplatsen, Wednesday September 10, 6-7 pm.

Bring a fictional text, in any language you like to read in. Alternate reading with strolling, while listening to the others reading.
Together we start a poetic process, where voices, movements and associations interweave the public space, even if nobody reads the same text. In this way, we prove the right to make our voices heard in the public space and manifest a Sweden with many different voices, languages and experiences.

Suffrage is an art installation created by everyone who participates, initiated by My Lindh, artist and Monica Sand, artist, researcher and research coordinator at the Swedish Centre of Architecture.
Suffrage will be enacted twice:
May 20, 6-7 pm at Sergels torg, the week before the European Parliament Election,
September 10, 6-7 pm at Medborgarplatsen, a few days before the General Election.

In a time when the public space is commercialized, culture is marginalized in school and society and politics are trivialized to be exclusively about economical possibilities for the individual, Suffrage reminds us about the foundation of the citizenship, through poetry politics.

Poesis originates from a Greek word, that in its basic form means make. A making that elevates the needs of everyday life, into a matter of public concern.
Politics: from the Greek word politika’ for statesmanship, civic, citizen, the process to take and practice power in a public context.

Valåret 2014, ett konstprojekt/an art project
www.mylindh.com

Advertisements